23-04-2019: Provincie Friesland: beoordeling van aanvragen voor tegemoetkoming faunaschade aangepast
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten tot een aanpassing in de beoordeling van aanvragen, om een tegemoetkoming in ... lees verder.

26-03-2019: Jagersvereniging vraagt aandacht voor leefbaarheid en biodiversiteit buitengebied tijdens coalitieonderhandelingen – provincie Friesland
In de provincies zijn de gesprekken over de vorming van nieuwe colleges en een nieuw coalitieakkoord begonnen. Het coalitieakkoord en het nieuwe ... lees verder.

15-03-2019: Ganzennieuwsbrief #2 Friesland 2018/2019
De provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid publiceren eens in de tijd een ganzennieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat informatie over zaken rondom ... lees verder.

26-02-2019: Provincie Friesland verlengt het beleid voor ganzenbestrijding tot 2023
De provincie Friesland wil het huidige beleid om de overlast van ganzen op het land te bestrijden nog doorzetten tot ... lees verder.