WBE Utingeradeel

WBE Utingeradeel is opgericht in 1989 en telt momenteel 83 leden. Daarnaast kent de WBE ook donateurs. De leden vormen een actieve club die zich inzet voor de fauna, de grondgebruikers en jagers binnen haar werkgebied.

De leden van WBE Utingeradeel zetten zich in voor het beheer van het wild binnen hun werkgebied.  Dit gebied is met name rijk aan diverse soorten ganzen, zowel overzomerende als overwinterende ganzen. Een groot gedeelte van de WBE is gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april ganzengedooggebied. De WBE speelt een actieve rol in populatiebeheer en schadebestrijding.

De WBE onderhoud goede contacten met diverse natuurbeherende instanties zoals Staatsbosbeheer en It Fryske Gea.

Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.